REGULAMENT

REGULAMENT

Cerbul de Aur 2019

Festivalul concurs «CERBUL DE AUR» 2019, Braşov, România

REGULAMENT

I. PREVEDERI GENERALE:

1. Societatea Română de Televiziune (SRTv), denumită în continuare Organizator, a desemnat Echipa de Management a festivalului-concurs CERBUL DE AUR, denumit în continuare Festivalul, în vederea organizării ediţiei  2019 în condiţiile prezentului regulament, cu respectarea celorlalte reglementări interne şi a legislaţiei incidente.

2. Echipa de Management va coordona activitatea structurilor desemnate din cadrul SRTv şi va depune diligenţele necesare pentru pregătirea şi derularea Festivalului, utilizând în limitele bugetare alocate atât resurse interne cât şi extra-organizaţionale, în baza contractelor civile încheiate cu furnizori, prestatori de servicii, artişti şi/sau agenţii ale acestora, organizatori de spectacole şi evenimente, parteneri şi sponsori, fără ca această enumerare să fie limitativă.

3. Festivalul, în toate fazele sale de preproducţie şi producţie este un proiect realizat în scopul valorificării noncomerciale în domeniul audiovizual, pe orice suport media existent şi viitor, pe toată durata de protecţie legală a drepturilor de autor şi conexe a creatorilor şi interpreţilor participanţi, denumiţi în continuare Participanţi, în calitate de concurenţi, invitaţi, membri ai juriilor, prezentatori etc., fără ca această enumerare să fie limitativă.

II. PERIOADA, LOCUL ŞI STRUCTURA FESTIVALULUI:

1. Ediţia 2019 va avea loc în Braşov, Piaţa Sfatului, în perioada 22 – 25 august 2019 şi are următoarea structură:

a. 22-23 august – CONCURSUL INTERNATIONAL DE INTERPRETARE 2019;
b. 24 august – GALA FESTIVALULUI;
c.25 august – Spectacol de folclor;
d.  evenimente adiacente festivalului, organizate înainte/pe durata şi/sau imediat după programele de la lit. a-c (ex.: Concertul Braşovului, Nopțile Cerbului etc.).

2. CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE INTERPRETARE, denumit în continuare

Concursul: este componenta competitivă a festivalului şi este condiţionată de înscrierea participanţilor în perioada precizată pe pagina www.cerbuldeaur.ro / www.golden-stag.ro la secţiunea dedicată, denumită în continuare calendarul de concurs şi, respectiv, în comunicarea publică aferentă şi este structurat pe două etape:

a. Etapa I: selecţie – conform calendarului de concurs;
b. Etapa a II-a: finală – 22 – 23  august 2019.

3. GALA FESTIVALULUI

3.1. Gala este spectacolul de premiere al concurenţilor, cu diplome şi, după caz, trofeu sau plachete şi, respectiv, premii în valoare cumulată de 55.000 euro şi are următoarea structură:

a. decernarea premiilor festivalului (III, II şi I) – cu premiile aferente în bani, în valoare cumulată de 30.000 euro după cum urmează:

i. premiul III – 5.000 euro
ii. premiul II - 10.000 euro
iii. premiul I – 15.000 euro;

b. decernarea Trofeului „Cerbul de Aur” – cu premiul aferent în bani în cuantum de 25.000 euro;

3.2. In cadrul Galei Festivalului se vor acorda premii speciale, in valoare cumulata de 7.000 euro brut, dupa cum urmeaza:

i. Premiul pentru cea mai buna interpretare a unei piese romanesti – 2.000 Euro;
ii. Premiul Presei acreditate a Festivalului – 2.500 Euro;
iii. Premiul Publicului – 2.500 Euro.

3.3. Decernarea premiilor prevăzute la pct. 3.1 si 3.2 poate fi precedată/secţionată de recitaluri-minirecitaluri ale artiştilor invitaţi în Festival şi va fi urmată de un concert final.

III. REGULI GENERALE:

1. Premiile în bani vor fi plătite laureaţilor prin virament bancar în cel mult 45 de zile lucratoare de la Gala Festivalului, după reţinerea la sursă a taxelor şi impozitelor aferente, conform legislaţiei aplicabile.

2. Participanţii la Festival garantează deţinerea şi cesionează neexclusiv către Organizator, drepturile patrimoniale de autor şi conexe aferente negativelor şi/sau pozitivelor pieselor muzicale cu care se vor prezenta în concurs, precum si asupra materialelor video, pentru fixare, adaptare audiovizuală, radiodifuzare (inclus în Festival, în direct şi/sau înregistrat), retransmitere, comunicare publică, inclusiv prin punerea la dispoziţia publicului (tv, radio, internet, telefonie mobilă, video streaming etc.), reproducere (inclus în Festival) şi distribuire (de exemplu, pe eventuale compilatii CD/DVD de promovare a festivalului), pe teritoriul României şi cel internaţional, pe perioada maximă de protecţie legală şi pentru un număr nelimitat de utilizări.

3.Costumele intră în responsabilitatea Participanţilor, ţinuta de scenă trebuie să fie adecvată transmisiunilor directe pe canalele SRTv.

4. Costurile pentru realizarea negativelor pentru piesele din repertoriu propriu, pentru aranjamentele muzicale, inregistrarea in studio, inclusiv suportul tehnic, revin in totalitate Participanţilor.

5. Organizatorul asigură din venituri proprii si/sau surse atrase cu sprijinul partenerilor oficiali transportul intern şi internaţional către/de la locul de desfăşurare, cazarea şi masa participanţilor, după caz, în condiţiile convenite prin contractele civile încheiate cu aceştia: invitaţi, concurenţi, prezentatori, membrii juriului sau cu reprezentanţii acestora.

6. Colectarea şi prelucrarea datelor personale precum: nume, prenume, adresă, data naşterii, telefon, mail, CI, paşaport, datele managerului, compozitorului, textierului, aranjorului, producătorului, deţinătorilor de drepturi se face exclusiv în scopul organizării şi derulării Festivalului.

7. Datele cu caracter personal, documentele şi documentaţia aferentă participăriila Festival urmează a fi distruse în termenul legal.

 

IV. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL INTERNATIONAL DE INTERPRETARE:

1. Pot participa la Concurs interpreţi cu vârsta cuprinsă între 16-36 de ani, cu câte o piesă din repertoriul propriu, a cărei durată nu poate depăşi 4 minute şi al cărui negativ nu poate conţine dublaje (vocal sau instrumental) ale liniei melodice principale.

2. La Concursul de interpretare se pot înscrie exclusiv solişti, secondaţi de cel mult 3 persoane (manager, dansatori şi/sau backing vocals) pentru care organizatorul va asigura transportul intern şi internaţional către/de la locul de desfăşurare, cazarea şi masa.

3. Participanţii la Concurs se vor înscrie pentru selecţie cu două piese din repertoriul propriu, juriul de selecţie urmând a opta şi în privinţa piesei care va fi interpretată de Participantul selecţionat, denumit în continuare Concurent.

4. Piesa înscrisă din repertoriul propriu, poate fi interpretată în orice limbă, la alegerea Participantului.

5.Concurentul va prezenta în Concurs, alături de piesa selecţionată din repertoriul propriu şi o piesă din repertoriul românesc, interpretată în limba română, la alegerea Concurentului, din lista pusă la dispoziţie de către Organizator, cu acompaniamentul orchestrei Festivalului. Pentru alegerea piesei din repertoriul românesc se poate accesa secţiunea dedicată a paginii web a Festivalului. Din lista pusa la dispozitie de catre Organizator o piesa poate fi aleasa o singura data. Toate informaţiile, complementare, necesare pregătirii pentru Concurs, vor fi transmise Participanţilor, la cerere.

6. Concursul se va desfăşura în formula voce şi negativ pentru piesa din repertoriul propriu şi în formula full live (vocal şi instrumental) pentru piesa din repertoriul românesc.

7. Vor fi acceptaţi la selecţie numai concurenţii care îndeplinesc toate condiţiile impuse de regulament, oricare din situaţiile de mai jos fiind cauză de eliminare din selecţie:
a. nerespectarea cerinţei de vârstă a concurenţilor: între 16 şi 36 de ani, împliniţi la data înscrierii în concurs;
b. nerespectarea formatului şi/sau a rezoluţiei indicate de către Organizator în cazul negativelor şi/sau pozitivelor;
c. identificarea pe negative a dublajului (vocal sau instrumental) liniei melodice principale;
d. depăşirea duratei de cel mult 4 minute pentru piesele muzicale din repertoriul propriu;
e. înscrierea în Concurs a unor câştigători ai Trofeului „Cerbul de Aur”.

8. Retragerea Participantului selecţionat, trebuie notificată pe adresa cerbuldeaur@tvr.ro în termen de cel mult de 24 de ore de la înştiinţarea fiecărui participant şi, respectiv, a fiecărui finalist selecţionat. Înscrierea se face pe pagina www.cerbuldeaur.ro sau www.golden-stag.ro care conţine atât documentele cuprinse în anexele prezentului regulament: Anexa nr. 1 – Formularul de înscriere şi Anexa nr. 2- Acordul privind participarea în concurs, cât şi informaţiile necesar a fi transmise, astfel:
a. formularul de înscriere și acordul privind participarea în Concurs cuprinzând şi consimţământul privind colectarea şi prelucrarea de către SRTv a datelor cu caracter personal;
b. cel puţin două piese muzicale, însoţite de fişa (playlist) cu datele privind titularii de drepturi de autor/conexe ale căror creaţii şi interpretări se regăsesc pe suport (compozitor, textier, aranjor, producător, interpret, instrumentist, dansatori etc.);
c. textul pieselor;
d. materiale de prezentare: biografie, fotografii (JPEG 300dpi), videoclip, filmări sau alte materiale reprezentative;
e. orice alte informaţii conform precizărilor de pe pagina de înscriere.

V. JURIZARE ŞI SISTEM DE NOTARE A CONCURSULUI INTERNATIONAL DE INTERPRETARE

1. Jurizarea Concursului se face pe baza aprecierii performanţelor vocale şi de interpretare, de către juriul de selecţie şi/sau juriul internaţional. Organizatorul desemnează cel mult 7 membri (compozitori, muzicologi, interpreţi, textieri, realizatori/producători de divertisment radio şi/sau tv, jurnaliști de specialitate, regizori muzicali radio şi/sau tv etc.), distinct pentru fiecare juriu, dintre care câte un Preşedinte, atât pentru Juriul de selecţie cât şi pentru Juriul Internaţional.

2. În ambele etape ale concursului, fiecare membru acordă note pentru prestaţia artistică a interpretului, de la 1 la 10, inclusiv note compuse din unităţi şi 50% dintr-o unitate (ex: 1,50-2,50…9,50 etc), câte o notă pentru fiecare din interpretări (piesele înscrise din repertoriul propriu, respectiv piesa din repertoriul românesc).

3. Rezultatul interpretului este media aritmetică a notelor acordate, chiar şi în situaţia în care, din motive obiective, un membru al juriului nu va nota un interpret.

4. În caz de balotaj, criteriul de departajare al interpreţilor este dat de cel mai mare număr de note apropiate de cea maximă, 10.

5. În prima etapă, Juriul de selecţie va selecţiona cel mult 12 Concurenţi din totalul Participanţilor înscrişi la Concurs astfel:
a. din fiecare ţară din care s-au înscris participanţi, raportat la cetăţenia declarată conform actului de identitate precizat în formularul de înscriere, pot fi selecţionaţi cel mult doi Concurenţi, excepţie făcând ţara gazdă, cu cel mult trei concurenţi selecţionaţi;
b. dintre cele două piese înscrise din repertoriul propriu al participantului la concurs, poate fi selecţionată o singură piesă;
c. în situaţia retragerii sau eliminării unui interpret selecţionat, Organizatorul va proceda la înştiinţarea următorului clasat, cu respectarea cumulativă a principiilor prevăzute la lit. a) – b).

6. Rezultatul selecţiei va fi comunicat pe pagina de web a Festivalului, secţiunea calendarul de concurs.

7. Ordinea intrării în scenă în competiţia finală se stabileste prin tragere la sorţi şi se comunică de către Organizator.

8. În cea de a doua etapă, Juriul internaţional stabileşte clasamentul Concursului pentru fiecare categorie de premii. Premiile speciale se acordă prin consultare cu reprezentanţii autorităţilor şi a celor două organizaţii de media publică, opinia Preşedintelui Juriului fiind decisivă. Excepţie fac Premiul Publicului şi Premiul Presei Festivalului pentru care clasamentele se stabilesc astfel:
a. Pentru Premiul Publicului:
i. spectatorii şi telespectatorii pot vota printr-un sistem sigur si transparent care oferă imagine în timp real. Este accesibil de pe smartphone sau laptop/desktop. Se votează cu profil de utilizator Facebook preexistent (printr-un POLL publicat pe pagina oficială de Facebook a Festivalului), care nu necesită acţiuni suplimentare din partea userilor;
ii. organizatorul asigură prezenţa de butoane/bannere pe toate paginile web ale TVR, care duc la POLL.
b. Pentru Premiul Presei Festivalului:
i. jurnalistii acreditaţi alcătuiesc un top al preferinţelor 3-2-1. Locul 1 primeşte 3 puncte, Locul 2 primeşte 2 puncte iar locul 3 un punct;
ii. voturile se exprimă pe siteul cerbuldeaur.ro / golden-stag.ro, într-o secţiune special dedicată;
iii. in clasamentul centralizat, concurenţii care nu apar în topuri primesc 0 puncte.
c. Start vot pentru ambele categorii este dat de Prezentatori după ultima interpretare din cea de-a doua seară de Concurs (23 august 2019), şi vor fi luate în considerare doar voturile transmise până la terminarea recitalului/concertului serii.
d. Clasamentul concursului international de interpretare va fi comunicat la secţiunea dedicată pe pagina de web a festivalului, secţiunea calendarul de concurs.

VI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII:

1. Membrii juriului de selecţie şi, respectiv, ai juriului internaţional au obligaţia de a certifica prin semnătură procesul verbal al juriului şi documentele aferente jurizării.

2. Creatorii şi interpreţii participanţi în calitate de concurenţi, invitaţi, membri ai juriilor, prezentatori, fără ca această enumerare să fie limitativă, au dreptul şi obligaţia să respecte Regulamentul si programul Festivalului, conform clauzelor convenite prin contractele civile încheiate şi:
a) să acorde prioritate activităţilor din programul Festivalului faţă de oricare alte activităţi;
b) să solicite acordul Organizatorului pentru colaborările de orice natură cu instituţii, organisme şi organizaţii media, indiferent de mijloacele şi/sau formele de comunicare ale acestora;
c) să participe la acţiunile de promovare realizate de organizatori – conferinţe de presă, interviuri, sesiuni foto şi de autografe.

3. Participanţii la concurs şi, respectiv, concurenţii au dreptul de a contesta respectarea procedurii de jurizare în ambele etape ale concursului. Contestaţiile se pot depune pe adresa cerbuldeaur@tvr.ro astfel:
a) timp de 24 de ore de la publicarea rezultatelor selecţiei;
b) până la ora 11:00 a zilei de 24 august 2019.

4. Soluţionarea contestaţiilor se face de către o comisie desemnata din membrii Echipei de Management al Festivalului, astfel:
a) pentru etapa de selecție – in cel mult 24 de ore
b) pentru etapa finală – in cel mult 2 ore de la expirarea termenelor de depunere a contestaţiilor, prevăzute pe pagina web a Festivalului, la secţiunea calendarul concursului, rezultatul fiind comunicat contestatorilor, cu celeritate.

5. Participanţii au dreptul de a se implica în evenimentele adiacente Festivalului şi potbeneficia de facilităţile prevăzute pentru fiecare dintre acestea, în condiţiile precizate de către Organizator în secţiunea dedicată a paginii web.

6. Participanţii au dreptul de a beneficia de posibilităţile tehnice ale scenei în condiţiile contractuale negociate. Pentru interpretările din programul de concurs, Organizatorul îşi asumă obligaţia de a realiza grafica adecvată.

7. Organizatorul are dreptul de a sancţiona nerespectarea Regulamentului şi a programului Festivalului şi/sau a angajamentelor asumate, conform clauzelor cuprinse în contractele încheiate cu participanţii, inclusiv prin solicitarea de despăgubiri calculate proporţional cu cheltuielile de organizare.

8. În vederea promovării festivalului Organizatorul are dreptul să reproducă şi să distribuie sau să comercializeze orice versiuni editate sau needitate audio sau video din Festival şi/sau din materialele primite de la Participanţi, pe teritoriul României şi cel internaţional, pe o perioadă şi pentru un număr nelimitat de utilizări, cu acordul titularilor de drepturi.

9. Organizatorul are dreptul de a modifica şi completa prezentul Regulament în situaţii întemeiate, cu obligaţia corelativă de informare a Participanţilor pe pagina de web a Festivalului.

 

Otilia Iancu,                                                                                 Smaranda Vornicu-Shalit

Manager Proiect “Cerbul de Aur 2019”                           Director Festival „Cerbul de Aur 2019”

Coresi
Cotnari
Sergiana
Ciucas
Ministerul Turismului
Ministerul Turismului
Farmec
Electroprecizia
Estico
Zizin
Tarom
Tiriac Auto
Digi
Ibis Tours
Wagner
Viggo
Prosoft
Herr Strudel
Info 1 TV
Delmonte
Aqua Clean
Carmen Grigoriu
Vienna House
Neptunus
Brai-Cata
Auchan
Primaria Brasov
CJ Brasov
Prefectura Brasov
Ministerul Culturii si Identitatii Nationale
Radio Romania
TVR Moldova
Agerpres
Info Music