Festivalul concurs «CERBUL DE AUR»
Braşov, România.

REGULAMENT

I. PREVEDERI GENERALE:

1. Societatea Română de Televiziune (SRTv), denumit în continuare Organizator, a desemnat Echipa de Management a festivalului-concurs CERBUL DE AUR, denumit în continuare Festivalul, în vederea organizării ediţiei 2018 în condiţiile prezentului regulament, cu respectarea celorlalte reglementări interne şi a legislaţiei incidente.
2. Echipa de Management va coordona activitatea structurilor desemnate din cadrul SRTv şi va depune diligenţele necesare pentru pregătirea şi derularea Festivalului, utilizând în limitele bugetare alocate atât resurse interne cât şi extra-organizaţionale, în baza contractelor civile încheiate cu furnizori, prestatori de servicii, artişti şi/sau agenţii ale acestora, organizatori de spectacole şi evenimente, parteneri şi sponsori, fără ca această enumerare să fie limitativă.
3. Festivalul, în toate fazele sale de preproducţie şi producţie este un proiect
realizat în scopul valorificării noncomerciale în domeniul audiovizual, pe orice suport media existent şi viitor, pe toată durata de protecţie legală a drepturilor de autor şi conexe a creatorilor şi interpreţilor participanţi, denumiţi în continuare Participanţi, în calitate de concurenţi, invitaţi, membri ai juriilor, prezentatori etc., fără ca această enumerare să fie limitativă.

II. PERIOADA, LOCUL ŞI STRUCTURA FESTIVALULUI:

1. Ediţia 2018 va avea loc în Braşov, Piaţa Sfatului, în perioada 29 august – 2 septembrie 2018 şi are următoarea structură:
a. 29 august – GALA ANIVERSARĂ „Cerbul de Aur 50 de ani: 1968-2018”
b. 30, 31 august – CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE INTERPRETARE
c. 1 septembie: – GALA FESTIVALULUI
d. 2 septembrie: GALA CENTENARĂ
e. evenimente adiacente festivalului, organizate înainte/pe durata şi/sau imediat după programele de la lit. a)- d). Ex.: Concertul Braşovului – 3 septembrie etc.

2. GALA ANIVERSARĂ: ilustrată cu momente din arhiva de aur a SRTv, va avea ca invitaţi interpreţi români, premiaţi ai ediţiilor precedente, interpreţi străini şi va cuprinde interpretări şi recital respectiv mini-recital.
3. CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE INTERPRETARE, denumit în continuare Concursul: este componenta competitivă a festivalului şi este condiţionată de înscrierea participanţilor în perioada precizată pe pagina cerbuldeaur.ro / golden-stag.ro la secţiunea dedicată, denumită în continuare calendarul de concurs şi, respectiv, în comunicarea publică aferentă şi este structurat pe două etape:
a. Etapa I.: selecţie – conform calendarului de concurs,
b. Etapa a II-a: finală – 30, 31 august 2018.
4. GALA FESTIVALULUI: este spectacolul de premiere al concurenţilor, cu diplome şi, după caz, trofeu sau plachete şi, respectiv, premii în valoare cumulată de 65.000 euro şi are următoarea structură:
a. decernarea premiilor speciale: Premiul pentru cea mai bună interpretare a unei piese româneşti; Premiul Braşovului; Premiul Publicului, Premiul Presei Festivalului şi Premiul Societăţilor Publice de Radio şi de Televiziune – cu premiile aferente în bani, în valoare cumulată de 10.000 euro;
b. decernarea premiilor festivalului (III, II şi I) – cu premiile aferente în bani, în valoare cumulată de 30.000 euro după cum urmează:
i. premiul III – 5.000 euro
ii. premiul II -10.000 euro
iii. premiul I – 15.000 euro;
c. decernarea Trofeului „Cerbul de Aur” – cu premiul aferent în bani în
cuantum de 25.000 euro;
d. decernarea premiilor prevăzute la lit. a.-c. poate fi precedată/secţionată de recitaluri-minirecitaluri ale artiştilor invitaţi în Festival şi va fi urmată de un concert final.
5. GALA CENTENARĂ: urmăreşte să împletească semnificaţia ediţiei aniversare a Festivalului cu momentul major, de importanţă naţională, a celebrării Centenarului. Îşi propune să reunească vedete ale muzicii populare romăneşti tradiţionale şi interpreţi care au adus în actualitate cu succes acest gen muzical.

III. REGULI GENERALE:

1. Premiile în bani vor fi plătite laureaţilor prin virament bancar în cel mult 30 de zile calendaristice de la Gala Festivalului, după reţinerea la sursă a taxelor şi impozitelor aferente, conform legislaţiei aplicabile.
2. Valoarea nominală a Premiilor Speciale prevăzute la cap. II, pct. 4, lit a), se stabileşte de către juriu prin consultare cu Organizatorul, opinia Preşedintelui Juriului fiind decisivă.
3. Participanţii la Festival garantează deţinerea şi cesionează neexclusiv către
Organizator, drepturile patrimoniale de autor şi conexe aferente negativelor şi/sau pozitivelor pieselor muzicale cu care se vor prezenta în concurs, precum si asupra materialelor video, pentru fixare, adaptare audiovizuală, radiodifuzare (inclus în Festival, în direct şi/sau înregistrat), retransmitere, comunicare publică, inclusiv prin punerea la dispoziţia publicului (tv, radio, internet, telefonie mobilă, video streaming etc.), reproducere (inclus în Festival) şi distribuire (de exemplu, pe eventuale compilatii CD/DVD de promovare a festivalului), pe teritoriul României şi cel internaţional, pe perioada maximă de protecţie legală şi pentru un număr nelimitat de utilizări.
4. Costumele intră în responsabilitatea Participanţilor, ţinuta de scenă trebuie să
fie adecvată transmisiunilor directe pe canalele SRTv.
5. Costurile pentru realizarea negativelor pentru piesele interpretate, pentru aranjamentele muzicale, inregistrarea in studio, inclusiv suportul tehnic, revin in totalitate Participanţilor.
6. Organizatorul asigură transportul intern şi internaţional către/de la locul de
desfăşurare, cazarea şi masa Participanţilor, după caz, în condiţiile convenite prin contractele civile încheiate cu aceştia: invitaţi, concurenţi, prezentatori, membrii juriului sau cu reprezentanţii acestora.
7. Colectarea şi prelucrarea datelor personale precum: nume, prenume, adresă,
data naşterii, telefon, mail, CI, paşaport, datele managerului, compozitorului, textierului, aranjorului, producătorului, deţinătorilor de drepturi se face exclusiv în scopul organizării şi derulării Festivalului.
8. Datele cu caracter personal, documentele şi documentaţia aferentă participării
la Festival urmează a fi distruse în termenul legal.

IV. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL INTERNATIONAL DE INTERPRETARE:

1. Pot participa la Concurs interpreţi cu vârsta cuprinsă între 16-36 de ani, cu câte o piesă din repertoriul propriu, a cărei durată nu poate depăşi 4 minute şi al cărui negativ nu poate conţine dublaje (vocal sau instrumental) ale liniei melodice principale.
2. La Concursul de interpretare se pot înscrie exclusiv solişti, secondaţi de cel mult 3 persoane pe scenă (dansatori şi/sau backing vocals).
3. Participanţii la Concurs se vor înscrie pentru selecţie cu două piese din repertoriul propriu, juriul de selecţie urmând a opta şi în privinţa piesei care va fi interpretată de Participantul selecţionat, denumit în continuare Concurent.
4. Piesa înscrisă din repertoriul propriu, poate fi interpretată în orice limbă, la alegerea Participantului.
5. Concurentul va prezenta în Concurs, alături de piesa selecţionată din repertoriul propriu şi o piesă din repertoriul românesc, interpretată în limba română, la alegerea Concurentului, din lista pusă la dispoziţie de către Organizator, cu acompaniamentul orchestrei Festivalului. Pentru alegerea piesei din repertoriul românesc se poate accesa secţiunea dedicată a paginii web a Festivalului. Toate informaţiile, complementare, necesare pregătirii pentru Concurs, vor fi transmise Participanţilor, la cerere.
6. Concursul se va desfăşura în formula voce şi negativ pentru piesa din repertoriul propriu şi în formula full live (vocal şi instrumental) pentru piesa din repertoriul românesc.
7. Vor fi acceptaţi la selecţie numai concurenţii care îndeplinesc toate condiţiile impuse de regulament, oricare din situaţiile de mai jos fiind cauză de eliminare din selecţie:
a. nerespectarea cerinţei de vârstă a concurenţilor: între 16 şi 36 de ani, împliniţi la data înscrierii în concurs;
b. nerespectarea formatului şi/sau a rezoluţiei indicate de către Organizator în cazul negativelor şi/sau pozitivelor;
c. identificarea pe negative a dublajului (vocal sau instrumental) liniei melodice principale;
d. depăşirea duratei de cel mult 4 minute pentru piesele muzicale din repertoriul propriu;
e. înscrierea în Concurs a unor câştigători ai Trofeului „Cerbul de Aur”.
8. Retragerea Participantului selecţionat, trebuie notificată pe adresa cerbuldeaur@tvr.ro în termen de cel mult de 24 de ore de la înştiinţarea fiecărui participant şi, respectiv, a fiecărui finalist selecţionat.
9. Înscrierea se face pe pagina cerbuldeaur.ro sau golden-stag.ro care conţine atât documentele cuprinse în anexele prezentului regulament: Anexa nr. 1 – Formularul de înscriere şi Anexa nr. 2- Acordul privind participarea în concurs, cât şi informaţiile necesar a fi transmise, astfel:
a. formularul de înscriere și acordul privind participarea în Concurs cuprinzând şi consimţământul privind colectarea şi prelucrarea de către SRTv a datelor cu caracter personal;
b. cel puţin două piese muzicale, însoţite de fişa (playlist) cu datele privind titularii de drepturi de autor/conexe ale căror creaţii şi interpretări se regăsesc pe suport (compozitor, textier, aranjor, producător, interpret, instrumentist, dansatori etc.);
c. textul pieselor;
d. materiale de prezentare: biografie, fotografii (JPEG 300dpi), videoclip, filmări sau alte materiale reprezentative;
e. orice alte informaţii conform precizărilor de pe pagina de înscriere.

V. JURIZARE ŞI SISTEM DE NOTARE A CONCURSULUI INTERNATIONAL DE INTERPRETARE

1. Jurizarea Concursului se face pe baza aprecierii performanţelor vocale şi de interpretare, de către juriul de selecţie şi/sau juriul internaţional. Organizatorul desemnează cel mult 7 membri (compozitori, muzicologi, interpreţi, textieri, realizatori/producători de divertisment radio şi/sau tv, jurnaliști de specialitate, regizori muzicali radio şi/sau tv etc.), distinct pentru fiecare juriu, dintre care câte un Preşedinte, atât pentru Juriul de selecţie cât şi pentru Juriul Internaţional.
2. În ambele etape ale concursului, fiecare membru acordă note pentru prestaţia
artistică a interpretului, de la 1 la 10, inclusiv note compuse din unităţi şi 50% dintr-o unitate (ex: 1,50-2,50…9,50 etc), câte o notă pentru fiecare din interpretări (piesele înscrise din repertoriul propriu, respectiv piesa din repertoriul românesc).
3. Rezultatul interpretului este media aritmetică a notelor acordate, chiar şi în situaţia în care, din motive obiective, un membru al juriului nu va nota un interpret.
4. În caz de balotaj, criteriul de departajare al interpreţilor este dat de cel mai mare număr de note apropiate de cea maximă, 10.
5. În prima etapă, Juriul de selecţie va selecţiona cel mult 18 Concurenţi din totalul Participanţilor înscrişi la Concurs astfel:
a. din fiecare ţară din care s-au înscris participanţi, raportat la cetăţenia declarată conform actului de identitate precizat în formularul de înscriere, pot fi selecţionaţi cel mult doi Concurenţi, excepţie făcând ţara gazdă, cu cel mult trei concurenţi selecţionaţi;
b. dintre cele două piese înscrise din repertoriul propriu al participantului la concurs, poate fi selecţionată o singură piesă;
c. în situaţia retragerii sau eliminării unui interpret selecţionat, Organizatorul va proceda la înştiinţarea următorului clasat, cu respectarea cumulativă a principiilor prevăzute la lit. a) – b).
6. Rezultatul selecţiei va fi comunicat pe pagina de web a Festivalului, secţiunea calendarul de concurs.
7. Ordinea intrării în scenă în competiţia finală se stabileste prin tragere la sorţi şi se comunică de către Organizator.
8. În cea de a doua etapă, Juriul internaţional stabileşte clasamentul Concursului pentru fiecare categorie de premii. Premiile speciale se acordă prin consultare cu reprezentanţii autorităţilor şi a celor două organizaţii de media publică, opinia Preşedintelui Juriului fiind decisivă. Excepţie fac Premiul Publicului şi Premiul Presei Festivalului pentru care clasamentele se stabilesc astfel:
a. Pentru Premiul Publicului:
i. spectatorii şi telespectatorii pot vota printr-un sistem sigur si transparent care oferă imagine în timp real. Este accesibil de pe smartphone sau laptop/desktop. Se votează cu profil de utilizator Facebook preexistent (printr-un POLL publicat pe pagina oficială de Facebook a Festivalului), care nu necesită acţiuni suplimentare din partea userilor;
ii. organizatorul asigură prezenţa de butoane/bannere pe toate paginile web ale TVR, care duc la POLL.
b. Pentru Premiul Presei Festivalului:
i. jurnalistii acreditaţi alcătuiesc un top al preferinţelor 3-2-1. Locul 1 primeşte 3 puncte, Locul 2 primeşte 2 puncte iar locul 3 un punct;
ii. voturile se exprimă pe siteul cerbuldeaur.ro / golden-stag.ro, într-o secţiune special dedicată
iii. in clasamentul centralizat, concurenţii care nu apar în topuri primesc 0 puncte.
c. Start vot pentru ambele categorii este dat de Prezentatori după ultima interpretare din cea de-a doua seară de Concurs (31 august 2018), şi vor fi luate în considerare doar voturile transmise până la terminarea recitalului/concertului serii.
d. Clasamentul concursului international de interpretare va fi comunicat la secţiunea dedicată pe pagina de web a festivalului, secţiunea calendarul de concurs.

VI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII:

1. Membrii juriului de selecţie şi, respectiv, ai juriului internaţional au obligaţia de a
certifica prin semnătură procesul verbal al juriului şi documentele aferente jurizării.
2. Creatorii şi interpreţii participanţi în calitate de concurenţi, invitaţi, membri ai
juriilor, prezentatori, fără ca această enumerare să fie limitativă, au dreptul şi obligaţia să respecte Regulamentul si programul Festivalului, conform clauzelor convenite prin contractele civile încheiate şi:
a) să acorde prioritate activităţilor din programul Festivalului faţă de oricare alte activităţi;
b) să solicite acordul Organizatorului pentru colaborările de orice natură cu instituţii, organisme şi organizaţii media, indiferent de mijloacele şi/sau formele de comunicare ale acestora;
c) să participe la acţiunile de promovare realizate de organizatori – conferinţe de presă, interviuri, sesiuni foto şi de autografe.
3. Participanţii la concurs şi, respectiv, concurenţii au dreptul de a contesta respectarea procedurii de jurizare în ambele etape ale concursului. Contestaţiile se pot depune pe adresa cerbuldeaur@tvr.ro astfel:
a) timp de 24 de ore de la publicarea rezultatelor selecţiei;
b) până la ora 11:00 a zilei de 1 septembrie 2018.
4. Soluţionarea contestaţiilor se face de către Echipa de Management al Festivalului, astfel:
a) pentru etapa de selecție – in cel mult 24 de ore
b) pentru etapa finală – in cel mult 2 ore
de la expirarea termenelor de depunere a contestaţiilor, prevăzute pe pagina web a Festivalului, la secţiunea calendarul concursului, rezultatul fiind comunicat contestatorilor, cu celeritate.
5. Participanţii au dreptul de a se implica în evenimentele adiacente Festivalului şi pot
beneficia de facilităţile prevăzute pentru fiecare dintre acestea, în condiţiile precizate de către Organizator în secţiunea dedicată a paginii web.
6. Participanţii au dreptul de a beneficia de posibilităţile tehnice ale scenei în condiţiile
contractuale negociate. Pentru interpretările din programul de concurs, Organizatorul îşi asumă obligaţia de a realiza grafica adecvată.
7. Organizatorul are dreptul de a sancţiona nerespectarea Regulamentului şi a programului Festivalului şi/sau a angajamentelor asumate, conform clauzelor cuprinse în contractele încheiate cu participanţii, inclusiv prin solicitarea de despăgubiri calculate proporţional cu cheltuielile de organizare.
9. În vederea promovării festivalului Organizatorul are dreptul să reproducă şi să distribuie sau să comercializeze orice versiuni editate sau needitate audio sau video din Festival şi/sau din materialele primite de la Participanţi, pe teritoriul României şi cel internaţional, pe o perioadă şi pentru un număr nelimitat de utilizări, cu acordul titularilor de drepturi.
10. Organizatorul are dreptul de a modifica şi completa prezentul Regulament în situaţii
întemeiate, cu obligaţia corelativă de informare a Participanţilor pe pagina de web a Festivalului.