Festivalul Internaţional
„CERBUL DE AUR”, Braşov, România

ACORD DE PARTICIPARE (Anexa 2)

1. Am citit Regulamentul Festivalului şi mă oblig să îl respect;

2. Deţin toate drepturile pentru materialele puse la dispoziţia organizatorului Festivalului (fotografii, videoclipuri, alte filme de prezentare, etc);

3. Cesionez cu titlu neexclusiv, pentru toată durata de protecţie legală, conform legislaţiei române, pentru teritoriul României şi pentru întreaga lume, drepturile de utilizare a materialelor transmise organizatorului, prin orice modalitate şi prin orice mijloc, inclusiv prin tv, radio, internet, telefonie mobilă, satelit, video streaming etc în scopul promovării cântecelor şi a Festivalului;

4. Sunt de acord ca interpretarea mea ce va intra în concurs să fie parte a unei posibile compilaţii utilizată pentru promovarea Festivalului;

5. Sunt de acord ca materialele transmise către organizator pentru înscrierea în Festival să nu îmi fie returnate;

6. Sunt de acord ca interpretarea mea din cadrul Festivalului să fie făcută fără nici un fel de plată din partea organizatorului;

7. Am înţeles că, dacă voi fi selectat pentru participare, neprezentarea mea în cadrul Festivalului conduce la despăgubiri calculate proporţional cu cheltuielile de organizare avansate de organizator şi pe care mă oblig să le plătesc;

8. Voi lua parte la toate repetiţiile, conferinţele de presă şi alte părţi oficiale ale Festivalului.

9. Am fost informat de către organizator că îmi vor fi colectate următoarele date: nume, prenume, adresă, data naşterii, telefon, mail, CI, paşaport, datele managerului, compozitorului, textierului, aranjorului, producatorului, deţinătorilor de drepturi şi vor fi prelucrate doar în scopul organizării şi derulării Festivalului şi sunt de acord cu această prelucrare.”