SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul concursului interactiv cu premii “Privește Cerbul” este SOCIETATEA ROMANĂ DE TELEVIZIUNE, cu sediul în Calea Dorobanţilor, nr. 191, sector 1, Bucureşti, Romania, CUI 846440. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul www.cerbuldeaur.ro/regulament-privestecerbul.html şi este disponibil şi la registratura Societăţii Române de Televiziune. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul dar nu înainte de a anunţa public participanţii.

Acest concurs nu este sponsorizat, administrat sau asociat cu Facebook.

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI

Concursul “Privește Cerbul” se desfăşoară în perioada 07 august – 29 august 2018 pe Facebook si pe Instagram.

SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

În perioada 07 august – 29 august 2018:

1.      Găsește Cerbul de Aur în București, Centru Vechi – Zona Banca Națională a României, Brașov – Piața Sfatului sau Mamaia – Zona Cazino

2. Fă o poza cu Cerbul de Aur

3. Încarcă poza pe contul tău de Instagram sau Facebook cu mesajul „Vino la Cerbul de Aur 2018” și hashtag #cerbuldeaur2018

Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi din lista utilizqatorilor de Facebook și Instagram care sunt listati la cautare dupa hashtag-ul #cerbuldeaur2018.

SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE

Premiile constau în invitaţii duble la Serile Festivalului Cerbului de Aur 2018 , eveniment ce va avea loc între 29 august – 02 septembrie 2018 în Piața Sfatului din Brașov. Pentru a intra în posesia premiilor, câştigătorii trebuie să trimită datele de contact (nume, adresă, număr de telefon) la adresa de email cerbuldeaur@tvr.ro.

Premiile nu pot fi convertite în bani.

TVR nu va suporta eventualele costuri legate de transport. Câştigătorii vor primii prin email invitaţii la evenimentul mai sus menţionat, în cel mult 48 de ore de la anunţarea lor pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CerbulDeAur.ro/,
urmând ca aceştia să confirme participarea până pe data de 27 august, ora 24:00.

În cazul în care unul sau mai mulţi câştigători nu confirmă prezenţa la eveniment sau renunţa la premiu, TVR îşi rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt participant la concurs.

Numele câştigătorilor concursului vor fi anunţate pe pagina de Facebook Cerbul de Aur – Golden Stag https://www.facebook.com/CerbulDeAur.ro/.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia angajaţilor SRTV precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul II inclusiv.

În cazul constatării folosirii unor conturi de Facebook special create pentru fraudarea acestui concurs, participanţii respectivi vor fi descalificaţi.

SECŢIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justitiei. SRTv va pastra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs. Dupa inchierea concursului, toate datele concurentilor din prezentul concurs vor fi pastrate pentru eventuale reclamații și în scopuri statistice timp de 30 de zile. În cazul în care un participant optează pentru a primi materiale suplimentare din partea TVR, datele acestuia vor fi prelucrate conform Termenilor și Condițiilor tvr.ro.

Prin înscrierea la concurs, concurentul îşi exprimă expres şi neechivoc consimţământul ca datele sale personale să fie prelucrate de SRTv în scopul prezentului concurs.

Prin participarea la concurs, vă daţi acordul explicit pentru ca imaginea şi numele dumneavoastră să poată fi folosite în scopuri publicitare de TVR pe canalele sale TV, Internet, ziare, radio sau alte medii.

SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.cerbuldeaur.ro/regulament-privestecerbul.html şi poate fi pus la dispoziţie şi în forma tipărită la Registratura TVR.
Regulamentul se poate modifica fără o notificare prealabilă şi intră în vigoare de la data publicării sale pe site.

Regulament întocmit în data de 06 august 2018